Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2022 για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης. 
Απονέμονται τρία είδη βραβείων. Το 1ο Βραβείο αντιστοιχεί σε βαθμολογία >90%, το 2ο Βραβείο σε βαθμολογία >80% και το 3ο Βραβείο σε βαθμολογία >70%. 
Ειδικά στην Στ΄ τάξη απονέμονται και τρία αριστεία, καθώς τρεις μόνο μαθητές από όλη την Ελλάδα αρίστευσαν με 100%!
Οι εκδηλώσεις βράβευσης θα προγραμματιστούν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.
Συγχαίρουμε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν τόσο στην πρώτη όσο και στην δεύτερη φάση και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ, ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ,Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.