Ευχαριστούμε την κ. Βιρβίλη Δανάη, μητέρα μαθήτριας του Δ2 τμήματος του σχολείου μας, που λόγω κλεισίματος του φροντιστηρίου που διατηρούσε, προσέφερε μέρος του εξαιρετικά χρήσιμου εξοπλισμού του, στο σχολείο μας. 

Όλα τα έπιπλα και υλικά, χρησιμοποιούνται ήδη από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας. 

Ευχαριστούμε!!!