Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης προγραμμάτων του οικουμενικού Πατριαρχείου

στα οποία λαμβάνει μέρος η Δ΄τάξη του σχολείου μας.

Λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της παρουσίασης υπάρχουν στα συνημμένα έντυπα .

ΠΡΟΣΚΛΗΣ1